flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Структура суду

Документи по темі:

Структура суду 17 Kb  docx-файл

 Структура суду

 

Порядок підпорядкованості працівників в суді

 

Голова суду

Судді

Керівник апарату

Заступник керівника апарату

Помічник голови суду

Помічник заступника голови суду

Помічники суддів

Головний спеціаліст з інформаційних технологій

Секретарі судових засідань

Секретарі суду

Судовий розпорядник

 

Основні функції структурних підрозділів суду

 

Голова суду здійснює загальне керівництво роботою суду, своєчасно вживає заходів до усунення недоліків і упущень в йогороботі.

Керівник апарату здійснює загальне керівництво роботою канцелярії суду, працівниками суду , вживає заходів до усунення недоліків і упущень в  роботі апарату суду.

Старший секретар суду організовує роботу канцелярії, керує роботою секретарів судових засідань, секретарів суду.

На помічника голови суду покладається:

       1. Збір, узагальнення пропозицій та підготовка проекту плану роботи суду.

       2. Контроль за виконанням плану роботи суду.

       3. Організація та аналіз роботи з вирішення звернень громадян та юридичних осіб.

       4. Діловодство по кадрах, підготовка проектів наказів.

       5. Підготовка даних судової статистики та інших матеріалів для розгляду на оперативних нарадах працівників суду.

       6. Контроль за виконанням рішень оперативних нарад працівників суду.

       7. Забезпечення зв’язку з громадськими організаціями, засобами масової інформації, правоохоронними органами та підготовка відповідних матеріалів.

       8. Організація за дорученням голови суду перевірок роботи канцелярії суду.

       9. Ведення роботи по систематизації законодавства.

       10. Виконання інших доручень голови суду.

На помічника судді покладається:

       1. Участь в прийманні суддею громадян, попереднє  опрацювання документів, переданий на розгляд судді ( перевірка наявності додатків, підписів, печаток тощо) та доповідь судді.

       2. Здійснення за дорученням судді дій в порядку підготовки цивільних справ до судового розгляду (витребування доказів, тощо);

       3. Підготовка проектів процесуальних документів за дорученням судді.

       4. Ведення роботи по підтриманню робочих кодексів судді у стані відповідному контрольним примірникам;

       5. Виконання іншої роботи за дорученням судді, голови суду.

На секретаря суду по кримінальним справам покладається:

      1. Реєстрація, облік і зберігання кримінальних справ і кореспонденції, що надійшла до суду.

      2. Ведення документів первинної статистичної звітності по кримінальним справам.

      3. Облік і зберігання речових доказів.

      4. Складання статистичних звітів по кримінальним справам.

      5. Відправка кримінальних справ, які витребувані у порядку, встановленому законодавством.

      6. Оформлення документів по зверненню до виконання вироків, ухвал, постанов суду у кримінальних справах і контроль за одержанням повідомлень про виконання.

      7. Реєстрація і облік виконавчих документів, що передаються на виконання державним виконавцям.

      8. Ведення контрольних та зведених виконавчих проваджень.

      9. Ведення фінансової звітності, а також облік господарського інвентарю та канцелярського приладдя.

      10. Підготовка і передача до архіву закінчених провадженням справ, картотек, журналів по кримінальним справам.

      11. Підготовка та видача копій вироків суду та інших документів по кримінальних справах.

      12. Виконання іншої роботи за дорученням голови суду.

На секретаря суду по цивільним справам покладається:

      1. Реєстрація, облік і зберігання цивільних справ.

      2. Ведення документів первинної статистичної звітності по цивільним справам.

      3. Складання статистичних звітів по цивільним справам.

      4. Відправка цивільних справ, які витребувані у порядку, встановленому законодавством. 

      5. Облік окремих ухвал по цивільним справам та контроль за веденням листування по їх виконанню.

      6. Оформлення документів по виконанню рішень, ухвал, постанов по цивільним справам.

      7. Підготовка і передача до архіву закінчених провадженням справ, журналів, картотек по цивільним справам. 

      8. Підготовка та видача копій судових рішень та інших документів по цивільних справах.

      9. Ведення картотек, журналів, номенклатури справ суду. 

     10. Виконання іншої роботи за дорученням голови суду.

На секретаря суду по справам  про адміністративні правопорушення:

     1. Реєстрація, облік і зберігання адміністративних справ.

     2. Ведення документів первинної статистичної звітності по справам про адміністративні правопорушення.  

     3. Складання статистичних звітів по справам про адміністративні правопорушення.

     4. Відправка справ про адміністративні правопорушення, які витребувані у порядку, встановленому законодавства.

     5. Оформлення документів по виконанню постанов по адміністративним справам.   

     6. Підготовка і передача до архіву закінчених провадженням справ, журналів картотек по справам про адміністративні правопорушення .

     7. Підготовка та видача копій постанов, інших документів по адміністративним справам.

     8. Виконання іншої роботи за дорученням голови суду.

На секретаря суду (архіваріуса) покладається:

    1. Ведення архіву суду.

    2. Здійснення видачі судових документів громадянам із справ, які передані до архіву суду.

    3. Виконання іншої роботи за дорученням голови суду, завідувача канцелярією.

На секретаря судових засідань покладається:

    1. Виконання необхідної роботи під час прийому суддею громадян (підготовка листів, повісток тощо).

    2. Виклик учасників процесу і свідків.

    3. Складання і вивішування списків справ, призначених до розгляду в судовому засіданні. 

    4. Перевірка явки осіб, які викликались в судове засідання, та зазначення на повістках часу перебування їх у суді.

    5. Ведення протоколів судових засідань.

    6. Підготовка для передачі до канцелярії суду кримінальних, цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення після їх розгляду.

    7. Відправка цивільних та кримінальних справ з апеляційними ( касаційними) скаргами до суду апеляційної ( касаційної) інстанції.

    8. Ведення журналів судових засідань та відмітка про наслідки розгляду справ. 

    9. Виписка виконавчих листів по справам, по яким судом допущено негайне виконання.

    10. Виконання іншої роботи за дорученням судді або голови суду.

На судового розпорядника покладається:

   1. Забезпечення додержання порядку в залі судового засідання та в приміщенні суду.

   2. Контроль за наявністю наглядної довідкової інформації – покажчиків кабінетів, графіків прийому громадян, відповідних зразків процесуальних документів, списків розгляду справ тощо.

   3. Виконання розпоряджень головуючого щодо порушників в судовому засіданні – складання відповідного протоколу, у разі необхідності, виклик працівників міліції для наведення порядку в залі судового засідання та в приміщенні суду.

   4. Озвучення залу судового засідання, запрошення свідків до залу, слідкування, щоб недопитані свідки не спілкувалися з допитаними.

   5. У виняткових випадках для забезпечення оперативного розгляду справ термінова доставка листів, запитів, інших документів, відправка телеграм.

   6. Контроль за своєчасною доставкою в суд конвойною службою осіб, які перебувають під вартою, та своєчасним виготовленням і врученням конвойній службі необхідних документів.

   7. У разі необхідності забезпечення доставки речових доказів у встановленому порядку в судове засідання.