flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні суду

                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                           наказом керівника апарату

                                                                                                           Устинівського районного суду

                                                                                                            Кіровоградської області 

                                                                                                            від 07 червня 2011 року №

 

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації

у Устинівському  районному суді Кіровоградської області

 

 

1. Загальні положення

 

1.1.        Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Устинівському районному суді Кіровоградської області відповідно до вимог Закону України від «Про доступ до публічної інформації» 13 січня 2011 року № 2939-VI.

1.2.        Визначення понять:

1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Устинівського районного суду Кіровоградської області;

2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Устинівським районним судом Кіровоградської області повноважень, передбачених чинним законодавством України, або яка знаходиться у володінні даного суду;

3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

4) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.3.        Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про судоустрій і статус суддів», «Про інформацію», «Про доступ до судових рішень», Цивільного процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства, Кодексу України про адміністративні правопорушення.

1.4.        Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства у Устинівському районному суді Кіровоградської області, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

1.5.        Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Устинівського районного суду Кіровоградської області організовують і забезпечують керівник апарату суду та його заступник.

 

2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Устинівського районного суду Кіровоградської області

 

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Устинівського районного суду Кіровоградської області забезпечується шляхом:

1)    оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);

2) розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Устинівського районного суду Кіровоградської області;

3) розміщення публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Устинівського районного суду Кіровоградської області;

4) надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Інформація про діяльність Устинівського районного суду Кіровоградської області може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

2.3. Публічна інформація про діяльність Устинівського районного суду Кіровоградської області надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та процесуальним законодавством.

Якщо форму надання публічної інформації чинним законодавством України не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості її надання у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається у Устинівському районному суді Кіровоградської області.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається за телефоном працівниками канцелярії Устинівського районного суду Кіровоградської області або уповноваженими посадовими особами.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Устинівського районного суду Кіровоградської області обмежується, якщо такі дані чинним законодавством України віднесено до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є відповідні працівники апарату суду в межах своєї компетенції.

2.6. Надання публічної інформації про діяльність Устинівського районного суду Кіровоградської області запитувачам інформації, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті та інформаційних стендах забезпечують відповідальні працівники апарату суду за такими напрямами діяльності:

– щодо інформації довідкового характеру з Єдиної автоматизованої системи діловодства суду, документів, що зберігаються в архіві суду – керівник апарату суду;

– про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду у відповідній судовій юрисдикції справ на поточну дату: в усній формі (за телефоном) та в письмовій формі (за письмовими запитами) –  старший секретар суду;

– про доступ до публічної інформації; про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад – заступник керівника апарату суду;

– про нормативно-правові засади діяльності суду; висновки на проекти нормативно-правових актів, які стосуються судової системи та діяльності суду – керівник апарату суду;

– про статистичні дані щодо здійснення судочинства судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики суду – заступник керівника апарату суду;

– про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних суду, за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні суду, розміщення вказаної інформації на веб-сайті та інформаційних стендах – головний спеціаліст з інформаційних технологій;

– про доступ до судових засідань у суді – судовий розпорядник;

– про прийом громадян у суді – керівник апарату суду;

 

3. Надання публічної інформації про діяльність Устинівського районного суду Кіровоградської області

 

3.1. Оприлюднення публічної інформації в ЗМІ забезпечується головою суду відповідно до законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства».

Порядок взаємодії Устинівського районного суду Кіровоградської області з представниками ЗМІ визначено у додатку 2 до цього Положення.

3.2. Відповідно до своїх посадових обов’язків головний спеціаліст з інформаційних технологій Устинівського районного суду Кіровоградської області здійснює оприлюднення на веб-сайті Устинівського  районного суду Кіровоградської області інформації, підготовленої працівниками апарату суду з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті Устинівського районного суду Кіровоградської області підлягають:

1)    інформація про Бобринецького районний суд Кіровоградської області і його діяльність:

–         місце розташування, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію та номер телефону канцелярії;

–         прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови Бобринецького районного суду Кіровоградської області та його заступника, керівника апарату суду та його заступника;

–         розклад роботи та графік прийому громадян;

–         наявність вакансій, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців;

–         порядок звернення до Устинівського районного суду Кіровоградської області учасників судового процесу;

2)    правила внутрішнього трудового розпорядку Устинівського районного суду Кіровоградської області;

3)    узагальнення судової практики та аналіз даних судової статистики;

4)    дані про порядок складання та подання запиту на інформацію;

5)    відомості про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Устинівського районного суду Кіровоградської області;

6)    звіти, у тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

10)       інші відомості про діяльність Устинівського районного суду Кіровоградської області, які належать до публічної інформації.

3.4. Рішення Устинівського районного суду Кіровоградської області розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень».

3.5. У приміщенні суду на інформаційному стенді розміщуються:

1)    дані про порядок роботи Устинівського районного суду Кіровоградської області, що включають порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, а також інформацію з питань, пов’язаних з організацією діяльності Устинівського районного суду Кіровоградської області;

2)    відомості про дату, час, місце проведення судових засідань у справах, призначених до розгляду в Устинівському районному суді Кіровоградської області;

3)    реквізити для сплати державного мита (судового збору) та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи;

4)    зразок відповідної форми запиту на інформацію;

5)    умови і порядок отримання інформації про діяльність Устинівського районного суду Кіровоградської області;

6)    інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Устинівського районного суду Кіровоградської області.

3.6. Запитувач має право звернутися до Устинівського районного суду Кіровоградської області із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких можна отримати у керівника апарату суду та його заступника або роздрукувати на офіційному веб-сайті Устинівського районного суду смт.Устинівка  (додатки 3–5 до цього Положення).

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити відповідальна особа канцелярії Устинівського районного суду Кіровоградської області, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Форма електронного запиту на інформацію містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 6 до цього Положення).

 

4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

 

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Устинівського районного суду Кіровоградської області, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються канцелярією Устинівського районного суду Кіровоградської області відповідно до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Запити на інформацію реєструються в комп’ютерній програмі «Документообіг загальних судів» (далі КП «ДЗС»).

4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції канцелярія Устинівського районного суду Кіровоградської області виокремлює запити на інформацію та невідкладно передає їх керівнику апарату, а в разі його відсутності – заступнику.

4.4. Запит на інформацію з резолюцією голови суду чи його заступника, керівника апарату суду чи його заступника опрацьовується секретарем суду, в обов’язки якого входить обробка кореспонденції, в КП «ДЗС» (взяття на контроль), після чого невідкладно передається виконавцям.

4.5. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Устинівського районного суду у вигляді електронного документа, здійснюється уповноваженим працівником в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.6. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію передаються до канцелярії суду для зберігання в окремій справі «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації» згідно зі Зведеною номенклатурою справ Устинівського районного суду Кіровоградської області.

4.7. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання Устинівським районним судом Кіровоградської області запиту.

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надано не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.

4.8. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, керівник апарату за поданням особи, на яку покладено виконання запиту, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку виконавець письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.

4.9. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більше 10 сторінок, працівник апарату суду, відповідальний за виконання запиту, не пізніше п’яти робочих днів із дня надходження запиту до суду повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.10. Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на запит може бути направлено заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством України, про що запитувач повідомляється у такій відповіді.

 

5. Порядок надання інформації про діяльність Устинівського районного суду Кіровоградської області.

 

5.1. Відповідь на запит, а також відповідь із відмовою в наданні інформації на підставах, передбачених підпунктом 1 пункту 5.5 цього Положення, надається за підписом керівника апарату Устинівського районного суду Кіровоградської області або його заступника.

5.2. Відповідь на запит має містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Устинівського районного суду Кіровоградської області, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. Якщо запитувана інформація про діяльність Устинівського районного суду Кіровоградської області належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.

Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню з головою суду або його заступником.

5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації у Устинівському районному суді Кіровоградської області.

5.5. Апарат Устинівського районного суду Кіровоградської області має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

1) він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої чинним законодавством України, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:

– ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.

Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування цих витрат визначається в межах граничних норм, встановлених відповідним Положенням Кабінету Міністрів України та Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.


 

 


 

Додаток 1

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Устинівському райсуді

Кіровоградської області,

затвердженого наказом керівника апарату Устинівського районного суду Кіровоградської області

від 07 червня 2011року №

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом,

а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

 

1.    Не належать до публічної інформації Устинівського районного суду Кіровоградської області:

–         інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях;

–         відображення та документування якої не передбачено чинним законодавством України;

– інформація, отримана або створена при опрацюванні матеріалів, пов’язаних зі співробітництвом Устинівського районного суду Кіровоградської області із судовими органами інших держав, міжнародними організаціями, дипломатичними установами, акредитованими в Україні;

– інформація, отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;

–         внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Устинівського районного суду Кіровоградської області, процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

–         інформація, що міститься в матеріалах судових справ.

2.            Публічною інформацією з обмеженим доступом Устинівського районного суду Кіровоградської області є:

1)    конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

2)    таємна інформація – інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.

3)    службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».


 


 

Додаток 2

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Устинівському  районному суді Кіровоградської області,

затвердженого наказом керівника апарату Устинівського районного суду Кіровоградської області

від 07 червня 2011року №

 

 

                                                    ПОРЯДОК 

взаємодії Устинівського районного суду Кіровоградської області із представниками засобів масової інформації

1. Взаємодія Устинівського районного суду Кіровоградської області з вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) проводиться відповідно до Конституції та законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства» та цього Положення.     

2. Організація роботи щодо взаємодії Устинівського районного суду Кіровоградської області зі ЗМІ покладається на заступника керівника апарату.

3. Відвідування судових засідань Устинівського районного суду Кіровоградської області представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення, а представниками іноземних ЗМІ − за акредитаційною карткою, виданою прес-службою Міністерства закордонних справ України, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до приписів чинного процесуального законодавства України.

4. Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні, мають дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства України, не порушувати права інших осіб, не заважати здійсненню правосуддя.

5. Представники ЗМІ повинні дотримуватись Правил пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, затвердженими Наказом Державної судової адміністрації України та Міністерства внутрішніх справ України 12.09.2005 року № 102/765, приходити завчасно (не пізніше, ніж за 10–20 хвилин до початку заходу), маючи при собі посвідчення особи.

6. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами щодо заходу, який відбувається, здійснює заступник керівника апарату Устинівського районного суду Кіровоградської області.

7. Висвітлення діяльності Устинівського районного суду Кіровоградської області у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання судом повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо і телебачення.

14. Відповіді на запити на інформацію, що надійшли від ЗМІ, залежно від її характеру і складності (інформація публічна чи з обмеженим доступом) можуть надаватися відповідальними особами суду в усній формі на усні запити журналістів та в письмовій формі на письмові запити керівництва редакції.

15. Відповіді на інформаційні запити представників вітчизняних та іноземних ЗМІ щодо діяльності Устинівського районного суду Кіровоградської області готують у межах своєї компетенції визначені резолюцією голови суду або його заступника, керівника апарату або його заступника працівники апарату суду.


 


 

Додаток 3

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Устинівському районному суді Кіровоградської області,

затвердженого наказом керівника апарату

Устинівського районного суду Кіровоградської області від 07 червня 2011 року №

 

 

Форма електронного запиту на інформацію

 

Прізвище/Найменування

юридичної особи, об’єднання громадян

 

 

 

 

 

Ім’я

 

 

 

 

 

По батькові

 

 

 

 

 

Номер телефону

 

 

 

 

 

Електронна адреса

 

 

 

 

 

Поштова адреса

вулиця, проспект

 

 

будинок, корпус

 

 

квартира

 

 

населений пункт

 

 

область

 

 

район

 

 

індекс

 

 

 

 

Зміст запиту

 

 

 

 


 

Додаток 4

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Устинівському  районному суді Кіровоградської області,

затвердженого наказом керівника апарату

Устинівського  районного суду Кіровоградської області від 07 червня 2011 року №

 

 

Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)

 

Устинівський районний суд

Кіровоградської області

вул. Леніна, буд.42,

смт.Устинівка,

Кіровоградська область

28600

____________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

який(яка) мешкає за адресою:

___________________________

___________________________

                    тел. _________;

е-mail:___________

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені наступну інформацію:

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

Відповідь на інформаційний запит прошу направити за адресою:

_______________________________________________________

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________

                                                                                     (підпис)     

______________ 20__ року                 _________                               ________________

       (дата)                                                                        (підпис)                                                     ( ініціали, прізвище)


 

 


 

Додаток 5

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Устинівському  районному суді Кіровоградської області,

затвердженого наказом керівника апарату

Устинівського  районного суду Кіровоградської області від 07 червня 2011 року №

 

 

Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)

 

Устинівський районний суд

Кіровоградської області

вул. Леніна, буд.42,

смт.Устинівка,

Кіровоградська область,

28600

______________________________

(назва юридичної особи, об’єднання громадян)

____________________________

___________________________

(адреса місця розташування)

___________________________

тел. _________;

е-mail___________

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати таку інформацію:

 

___________________________________________________________

 

 

Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:

_______________________________________________________

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ________________________

                                                                                                                                      (підпис представника юридичної особи)              

 

______________ 20__ року                 _________                               ________________

 (дата)                                                                                (підпис)                                                     (ініціали, прізвище)


 

 

 

Додаток 6

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Устинівському районному суді Кіровоградської області,

затвердженого наказом керівника апарату

Устинівського районного суду Кіровоградської області від 07 червня 2011 року №

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми електронного запиту на інформацію

 

Текст електронного запиту має містити одне питання та не перевищувати 1000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів.

Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит із неналежно заповненими або незаповненими полями у Устинівському районному судді Кіровоградської області не розглядатиметься.

Скарги, порядок розгляду яких регламентується чинним процесуальним законодавством України, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення, можуть бути направлені до Устинівського районного суду Кіровоградської області засобами поштового зв’язку або вручені уповноваженій особі канцелярії суду у встановленому порядку.

Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти або поштову адресу, вказану запитувачем, у терміни, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації».