flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Електронне декларування присяжних

04 лютого 2020, 15:34

Електронне декларування присяжних у 2020 році: рекомендації та роз'яснення

 

Відповідно до підпункту «ґ» пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб’єктами, на яких поширюється дія Закону, є, зокрема, присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді).

Згідно зі статтею 63 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.

Присяжні виконують обов’язки, визначені пунктами 1, 2, 4—6 частини сьомої статті 56 цього Закону, тобто зобов’язані: справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства; дотримуватися правил суддівської етики, у тому числі виявляти та підтримувати високі стандарти поведінки у будь-якій діяльності з метою укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів; виявляти повагу до учасників процесу; не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання; виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції.

Відповідно до статті 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» для затвердження списку присяжних територіальне управління Державної судової адміністрації України звертається з поданням до відповідних місцевих рад, які формують і затверджують у кількості, зазначеній у поданні, список громадян, які постійно проживають на територіях, на які поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, відповідають вимогам статті 65 цього Закону і дали згоду бути присяжними.

Список присяжних затверджується на три роки і переглядається в разі необхідності для заміни осіб, які вибули зі списку, за поданням територіального управління Державної судової адміністрації України.

Статтею 66 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що за наявності обставин, зазначених у частині другій статті 65 цього Закону, голова суду повинен увільнити особу, яку було включено до списку присяжних, від виконання обов’язків присяжного.

Особу, зазначену в частині другій цієї статті, увільняють від виконання обов’язків присяжного за її заявою, поданою до початку виконання цих обов’язків. Згідно зі статтею 67 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суд залучає присяжних до здійснення правосуддя у порядку черговості на строк не більше одного місяця на рік, крім випадків, коли продовження цього строку зумовлено необхідністю закінчити розгляд справи, розпочатий за їхньою участю.

Добір осіб для запрошення до участі у здійсненні правосуддя як присяжних здійснюється за допомогою автоматизованої системи.

Письмове запрошення для участі у здійсненні правосуддя суд надсилає присяжному не пізніше ніж за сім днів до початку судового засідання.

Запрошення містить інформацію про права та обов’язки присяжного, вимоги до нього, а також підстави для увільнення від виконання обов’язків. Одночасно із запрошенням надсилається письмове повідомлення для роботодавця про залучення особи як присяжного. Залучення присяжних до виконання обов’язків у суді та їх виклик здійснюються в порядку, визначеному процесуальним законом.

Роботодавець зобов’язаний увільнити присяжного від роботи на час виконання ним обов’язків зі здійснення правосуддя. Відповідно до статті 68 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України.

На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя.

Тобто присяжні під час виконання своїх обов’язків у суді, а саме під час залучення до розгляду конкретної справи, стають суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

Якщо протягом 2019 року присяжний брав  участь у розгляді цивільної чи кримінальної справи, незалежно від того чи отримав він виплати за виконання обов’язків у суді як присяжного, зобов’язаний подати до 1 квітня 2020 року шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Якщо присяжний протягом  2019 року був увільнений від виконання обов’язків присяжного,  він також зобов’язаний подати  до 1 квітня 2020 року електронну декларацію за минулий рік.

Додатково повідомляємо, що суб’єкт декларування може подати виправлену декларацію без звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції лише один раз упродовж 7 днів після подання декларації.  Якщо після спливання семиденного строку або якщо виправлена е-декларація вже була подана упродовж зазначеного строку суб’єкт е-декларування виявить неповні чи неправильні відомості в поданій ним е-декларації (або у виправленій е-декларації), він повідомляє про це НАЗК через персональний електронний кабінет та подає виправлену е-декларацію згідно з рішенням уповноваженої особи НАЗК. При цьому уповноважена особа визначає строк, який надається для подання такої виправленої е-декларації.

Звертаємо увагу, що порушення вимог фінансового контролю, умисне недекларування або декларування недостовірної інформації є корупційними правопорушеннями, за які передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність (стаття 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, стаття 366-1 Кримінального кодексу України).

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) в Україні можна отримати в одному з акредитованих центрів сертифікації ключів (далі– АЦСК), перелік яких зазначений на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

З 1 лютого 2017 року доступ до системи Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування https://portal.nazk.gov.ua, можливий з використанням посилених сертифікатів відкритого ключа, виданих такими акредитованими центрами сертифікації ключів:

 • АЦСК Державної прикордонної служби України,
 • АЦСК Збройних Сил,
 • АЦСК Державної казначейської служби України,
 • АЦСК «Головний інформаційно-обчислювальний центр Державної адміністрації залізничного транспорту України»,
 • АЦСК ринку електричної енергії,
 • АЦСК органів юстиції України,
 • АЦСК Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»,
 • АЦСК державного підприємства «Українські спеціальні системи»,
 • АЦСК Інформаційно-довідкового департаменту ДФС,
 • АЦСК публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»,
 • АЦСК публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк»,
 • АЦСК товариства з обмеженою відповідальністю «Алтерсайн»,
 • АЦСК «Masterkey» товариства з обмеженою відповідальністю «Арт-мастер»,
 • АЦСК товариства з обмеженою відповідальністю «Ключові системи»,
 • АЦСК ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»,
 • АЦСК товариства з обмеженою відповідальністю «Центр сертифікації ключів «Україна».

Для входу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (https://portal.nazk.gov.ua), з використанням особистих ключів та відповідних їм посилених сертифікатів відкритого ключа, АЦСК,необхідно  завчасно отримати послуги електронного цифрового підпису. Контактну інформацію зазначених АЦСК розміщено в електронному реєстрі суб’єктів, які надають послуги, пов’язані з видачею сертифікатів ЕЦП (http://czo.gov.ua/ca-registry).

Відповіді на найпоширеніші запитання та рекомендації НАЗК щодо роботи з Реєстром та роз’яснення щодо заповнення форми е-декларації за посиланнями:

https://bit.ly/396jTOD,

https://bit.ly/2t0rGwL.

Ще раз звертаємо увагу, що електронна декларація має бути подана з 1 січня 2020 року до 1 квітня 2020 року.

Джерело: Прес-центр судової влади України