flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Оглошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В" - судового розпорядника

28 січня 2020, 11:52
 

Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” – судового розпорядника Устинівського районного суду

Відповідно до статті 23 Закону України "Про державну службу", Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами), та Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 05.09.2017 року № 2646/0/15-17 (зі змінами), Устинівський районний суд Кіровоградської області оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” – судового розпорядника Устинівського районного суду Кіровоградської області
                     

 

 

 

 

 

 

                                                         Устинівський районний суд Кіровоградської області

 

                                                                                     НАКАЗ

                                                                                   смт.Устинівка

 

 

 

28 січня 2020 року                                                                                        № 7-к

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -судового розпорядника

Відповідно до статті 23 Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами), Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 05.09.2017 року № 2646/0/15-17 (зі змінами) та з метою організації та проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби НАКАЗУЮ:

1.Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -судового розпорядника Устинівського районного суду Кіровоградської області.

2.Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - судового розпорядника Устинівського районного суду Кіровоградської області, що додаються.

3.Заступникові керівника апарату Устинівського районного суду Кіровоградської області Подвальній Вікторії Анатоліївні розмістити наказ про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - судового розпорядника Устинівського районного суду Кіровоградської області та умови його проведення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС (ЬНрз://сагеег.доу.иа/) не пізніше 29 січня 2020 року.

4.Після оприлюднення інформації про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - судового розпорядника Устинівського районного суду Кіровоградської області на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, головному спеціалістові (з інформаційних технологій) Устинівського районного суду Кіровоградської області Тихоступу Ю.Д. оприлюднити інформацію про оголошення конкурсу на офіційному вебсайті Устинівського районного суду Кіровоградської області.

5.Конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -судового розпорядника Устинівського районного суду Кіровоградської області провести 18 лютого 2020 року о 10.00 год. за адресою: Кіровоградська область смт. Устинівка, вул. О.Мазуренка, 42, в порядку, передбаченому Положенням про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 05.09.2017 року № 2646/0/15-17 (зі змінами).

                      

6.Встановити строк подання інформації для участі в конкурсі, передбаченої пунктом 19 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (зі змінами), 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

7.Заступнику керівника апарату Устинівського районного суду Кіровоградської області Подвальній В. А. забезпечити прийом інформації для участі у конкурсі, поданої через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС, до 17.00 год. 13 лютого 2020 року.

8.Даний наказ довести до відома працівників апарату суду, голову і членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад категорій «Б» і «В» державної служби в Устинівському районному суді Кіровоградської області, утвореної наказом керівника апарату Устинівського районного суду Кіровоградської області від 28.01.2020 року № 6-к, адміністратора, визначеного цим же наказом, заступника керівника апарату суду Подвальну В. А. та головного спеціаліста (з інформаційних технологій) суду Тихоступа Ю.Д.

9.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 Керівник апарату Устинівського районного суду

Кіровоградської області                                                                                            О.В.Левченко

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Устинівського

районного суду

Кіровоградської області

від 28.01.2020 р. № 7-к

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади судового розпорядника

Устинівського районного суду Кіровоградської області

 (категорія посади «В»)

 

Загальні умови

Посадові

обовʼязки

        Здійснення перевірки та забезпечення готовності

залу судового засідання чи приміщення, в якому планується проведення засідання, до слухання справи і повідомлення про їх готовність головуючому.

        Забезпечення безпечних умов роботи суддям та

працівникам апарату суду в залі судового засідання, іншому приміщенні, в разі проведення судом виїзного засідання.

       З'ясування своєчасності направлення заявки-

наряду на доставку до суду органами внутрішніх справ та конвойною службою міліції затриманих осіб та таких, які перебувають під вартою, повідомлення голови суду, головуючого про можливу затримку їх доставки.

       Оголошення про вхід і вихід суду та пропонування всім присутнім встати.

       Забезпечення виконання учасниками судового процесу та особами, які є в залі судового засідання, розпоряджень головуючого.

       Запрошення, за розпорядженням головуючого, до залу судового засідання свідків, експертів, перекладачів та інших учасників судового процесу.

      Виконання розпорядження головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта відповідно до законодавства.

     Запрошення до залу судового засідання свідків та виконання вказівки головуючого щодо приведення їх до присяги.

     За вказівкою головуючого під час судового засідання приймання від учасників процессу документів та інших матеріалів і передача до суду.

     Вжиття заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок.

    Звернення до працівників правоохоронних органів

з приводу сприяння у підтриманні громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок.

     Забезпечення дотримання вимог процессуального законодавства щодо виключення можливості спілкування допитаних судом свідків з тими, яких суд ще не допитав.

     Забезпечення виконання вимог процесуального

законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вжиття заходів до обмеження входу до залу судового засідання сторонніх осіб.

     Здійснення в разі необхідності взаємодії із спеціальними підрозділами судової міліції та органами внутрішніх справ з питань спільних дій щодо підтримання громадського порядку в приміщенні суду та в залі судового засідання.

    Вжиття заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання.

    Для забезпечення невідкладного розгляду справи з

питань, що виникли в процесі її слухання, за розпорядженням головуючого здійснення термінової доставки в установи та організації, а також фізичним особам листів, викликів, інших документів.

    При виникненні надзвичайних обставин (пожежа, виявлення вибухонебезпечних предметів, затоплення тощо) повідомлення керівників суду та організація виклику спеціальних служб.

    Виконання інших розпоряджень головуючого, доручень голови суду, керівника апарату суду, старшого судового розпорядника, щодо забезпечення належних умов для проведення судового засідання та роботи судових розпорядників.

Умови оплати

праці

-  посадовий оклад згідно із штатним розписом - 3524 грн.;

-  надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про державну службу», Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 (зі змінами та доповненнями);

-  надбавка за вислугу років на державній службі - відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про державну службу» - на рівні 3 % посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 % посадового окладу;

-  премії виплачуються в межах фонду преміювання залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.

 

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби;

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація: прізвище, ім’я, по батькові кандидата; реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти; підтвердження рівня вільного володіння державною мовою; відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 13 лютого 2020 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 

Місце, час і дата початку оцінювання кандидатів

Кіровоградська область, смт. Устинівка, вул. О.Мазуренка, 42, початок о 10.00 год., 18 лютого 2020 року

 

Учасникам конкурсу при собі необхідно мати паспорт

громадянина України або інший документ, який посвідчує

особу та підтверджує  громадянство України.

Прізвище, імʼя та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Подвальна Вікторія Анатоліївна

+380969951424

inbox@us.kr.court.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

 

Освіта

Вища з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра

 

 

2.

Досвід роботи

Стаж роботи на державній службі в судових органах України не менше 2 років, або загальний стаж роботи за фахом не менше 3 років

 

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Без вимог

Вимоги до компетентності

1.

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа)

Уміння користуватися комп’ютерним обладнанням  та оргтехнікою, програми пакету Microsoft Office, Excel, володіння пошуковими системами Internet на рівні впевненого користувача.

2

Необхідні ділові якості

Виваженість, уміння дотримуватися субординації, адаптивність, стресостійкість, вимогливість, оперативність.

 

3

Необхідні особистісні якості

Ініціативність, тактовність, надійність, порядність, відповідальність, рішучість, автономність, неупередженість.

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції»;

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Цивільний процесуальний кодекс України;

2) Кримінальний процесуальний кодекс України;

3) Кодекс України про адміністративні правопорушення;

4) Кодекс адміністративного судочинства України;

5) Закон України «Про судоустрій і статус суддів»;

6) Закон України «Про судовий збір»;

7) Закон України «Про виконавче провадження»;

8)Інструкція з діловодства в місцевих загальних та апеляційних судах України, затверджена наказом ДСА України від 20.08.2019 року № 814 (із змінами);

8)Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене Рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року N 30 Із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Ради суддів України

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Конкурсній комісії

                                                                            Устинівського районного  суду Кіровоградської області
                                                                          __________________________________

                                                                                          (прізвище, ім’я та по батькові кандидата в родовому відмінку)

                                                                            який (яка) проживає за адресою:
                                                                           __________________________________,
                                                                           __________________________________

                                                                                          (номер контактного телефону)

                                                                             адреса електронної пошти____________ ____________________________________

                                                                                          (заповнюється друкованими літерами)

                                                            Заява

         Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади____________________________________________________________,

                                                       (повне найменування посади із зазначенням відділу/управління)

оголошення    ________________________________________________,

                                           (номер вакансії, оприлюдненої на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС)

з метою __________________________________________________________.

                                      (зазначення основних мотивів щодо зайняття посади державної служби)

Підтверджую достовірність поданої  інформації.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (обрати та зазначити один із запропонованих способів):

 • надсилання електронного листа на зазначену адресу електронної пошти;
 • телефонного дзвінка за номером _________________________;
 • ___________________________

                                                    (зазначити інший доступний спосіб) 

 

Додаток: резюме.

_________                              _______                                   _________________

      (дата)                                                               (підпис)                                                          (прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

 

 

 

 

                                                                       РЕЗЮМЕ

 

 1. Прізвище_________________________________________________________
 2. Ім’я _____________________________________________________________
 3. По батькові_______________________________________________________
 4. Реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України,___________№____________ найменування органу, що видав,________________, дата видачі_________________________________
 5. Підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти

Найменування закладу освіти

Рік

вступу

Рік закінчення

Галузь знань/

спеціальність/

спеціалізація

Ступінь вищої

освіти

Серія та реєстраційний номер диплома

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Підтвердження рівня вільного володіння державною мовою

Найменування документа

Установа, що видала документ

Серія та реєстраційний

номер документа

 

 

 

 

 

 

 1. Володіння іноземними мовами

Мова

Рівень володіння

 

 

 

 

 1. Відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах згідно з вимогами, визначеними в умовах проведення конкурсу

Число, місяць, рік

Найменування підприємства, установи, організації

Найменування посади

Короткий опис

основних функцій

призначення на посаду

звільнення

з посади

 

 

 

 

 

 1. Додаткова інформація: ________________________________________________________

                                                              

        _________                         _______                              _________________

                      (дата)                                                 (підпис)                                                     (прізвище, ім’я та по батькові)