flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Огляд даних судової статистики про роботу Устинівського районного суду Кіровоградської області за 2019 рік

14 травня 2020, 10:34

 

Огляд даних судової статистики про роботу Устинівського районного суду Кіровоградської області за  2019 рік

В Устинівському районному суду Кіровоградської області за штатним розписом передбачено 3 судді, фактично працює два судді.

      Проведений аналіз показників судової статистики висвітлює тенденцію щодо зменшення загальної кількості справ і матеріалів, які надійшли на розгляд до Устинівського районного суду, у порівнянні з аналогічним звітним періодом 2018 року (0,5%).

         Так, кількість кримінальних проваджень в порівнянні з  2018 роком збільшилась  на 9,6 %, також спостерігається збільшення на 3,4 % кількості надходжень інших справ та матеріалів, розгляд яких передбачено КПК. При цьому із них збільшилась  кількість на 22,1 % надходжень справ за клопотанням слідчого чи прокурора та інших осіб, справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування.

         Протягом  2019 року кримінальні справи до суду не надходили.

         Так, збільшилось надходження позовних заяв цивільного судочинства на 2,3 %,   кількість надходжень заяв окремого провадження  зменшилась на 42,9 %.  За  2019 рік  судом були видані 9 судових наказів.

         На 37,5% зменшилась кількість надходжень справ (позовних заяв) та матеріалів адміністративного судочинства.

         На 12,2 % зменшилась кількість справ та матеріалів про адміністративні правопорушення які надійшли до суду  в 2019 році у порівнянні з аналогічним звітним періодом минулого року.

        

Структуру та динаміку надходжень справ за видами судочинства наведено у таблиці.

 

№ п/п

Категорії   справ

2018р.

2019р.

Темп зростання ((зменшення))

2019 рік у % до 2018року

Темпи приросту (+), зниження (-).

1

Кримінальні  справи (провадження)

73

80

9,6

7

 

2

 

Позовні заяви та інші матеріали  (заяви, скарги) цивільного судочинства, *усього:

312

319

2,3

7

у тому числі:

Позовні заяви

 

250

250

0

0

Заяви про видачу судового наказу

 

15

9

-40

-6

Заяви окремого провадження

42

24

-42,9

-18

3

Адміністративні справи, позовні заяви та інші матеріали  адміністративного судочинства

8

5

-37,5

-3

4

Справи та матеріали про адміністративні правопорушення

180

158

-12,2

-22

5

Інші справи та матеріали, розгляд яких передбачено кримінально- процесуальним законодавством**

208

215

3,4

7

6

Із них:

справи за клопотанням слідчого чи прокурора та інших осіб+справи за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування

122

149

22,1

27

7

УСЬОГО:

781

777

-0,5

-4

*Розділ охоплює заяви про скасування судового наказу, забезпечення позову, доказів, перегляд заочного рішення, перегляд рішення за ново виявленими обставинами, відновлення втраченого провадження, скарги на дії ДВС, клопотання у порядку виконання судових рішень, доручення судів

 

**Розділ охоплює справи, заяви, скарги, клопотання, матеріали з постановами органів дізнання, слідства, інші матеріали, розгляд яких передбачено кримінально-процесуальним законодавством.

 

Аналіз стану злочинності.

 

  За вироками (постановами) в 2019 році Устинівським районним судом засуджено 52 особи,  провадження у відношенні до 25-ти осіб закриті. За вказаний період  прокурору повернуто справи відносно однієї особи.

         Протягом звітного періоду поточного року, за видами злочинів переважали, як і в минулих звітних періодах, злочини проти власності – 73,1 % від загальної кількості осіб, справи щодо яких були розглянуті;  злочини про життя та здоров’я особи  - 15,3 %,  злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин – 5,8%, злочини проти громадської безпеки – 1,9%,  злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту -1,9% від загальної кількості осіб, справи щодо яких були розглянуті.          

 

Розгляд кримінальних проваджень.

 

          В 2019 році  в провадженні Устинівського районного суду  перебувало (з урахуванням залишку на початок звітного періоду) 103 кримінальних провадження, що на 2,4 % більше у відношенні із відповідним періодом минулого року ( 86 кримінальних  провадження) .

            У звітному періоді закінчено провадження по 81 справі, з них: 51 розглянуті з постановленням вироку; 25 - із закриттям провадження в справі.

         Станом на 01 січня 2020 року залишилося нерозглянутими 22 кримінальних провадження, або 21 % від загального числа тих  проваджень, що перебували на розгляді в суді упродовж звітного періоду.

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнені дані про кількість кримінальних справ/проваджень, що розглядалися Устинівським районним  судом за 2018 та 2019 роки

Показники

2018 рік

2019 рік

Абсолютне відхилення (збільшення (+) / зменшення (-)), справ

Відносне відхилення  (збільшення (+) / зменшення (-)), %

Загальна кількість справ, що знаходились на розгляді протягом періоду

86

103

+17

+19,8

Надійшло справ за період

73

80

+7

+9,6

Всього розглянуто справ, у т.ч. із:

62

81

+19

+30,6

постановленням вироку

52

51

-1

-1,9

закриттям провадження у справі

8

25

+17

+212,5

направлено для визначення підсудності

0

4

+4

0

застосуванням примусових заходів медичного характеру

0

0

0

0

застосуванням примусових заходів виховного характеру

0

0

0

0

поверненням прокурору

2

1

-1

-50

поверненням на додаткове досудове розслідування

0

0

0

0

відмовлено в затвердженні угоди і повернуто прокурору для продовження досудового розслідування

0

0

0

0

Залишок нерозглянутих справ/проваджень на кінець періоду, у т.ч.:

24

22

-2

-8,3

справи, провадження у яких зупинено

1

2

+1

+100

не розглянуто у термін понад 6 місяців до 1 року, у т.ч із:

0

7

+7

0

які не зупинені і не відкладені

0

0

0

0

Не розглянуті понад 1 рік до 2 років, у т.ч. із:

1

3

+2

+200

які не зупинені і не відкладені

0

0

0

0

Не розглянуті понад 2 роки, у т.ч. із:

0

0

0

0

які не зупинені і не відкладені

0

0

0

0

Загальна кількість нерозглянутих справ /матеріалів кримінального провадження, за якими особи тримаються під вартою і рахуються за судами понад 6 місяців

0

2

+2

0

які не зупинені і не відкладені

0

0

0

0

 

 

Протягом звітного періоду Устинівським районним судом  розглянуто 81 кримінальне провадження, серед них, найбільшу питому вагу складають справи за такими категоріями:

  1. злочини проти власності – 40 провадженнь, питома вага у загальній кількості розглянутих справ –49,3% ;
  2. 2. злочини проти життя та здоров’я особи – 28 проваджень, що складає 34,6 % від загальної кількості розглянутих ;

3.злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту- 2 провадження, що складає 2,5% від загальної кількості розглянутих;

  1. злочини у сфері обігу наркотичних засобів – 3провадження, що складає 3,7 % від загальної кількості розглянутих;
  2. злочини проти громадської безпеки – 3 провадження, що складає 3,7 % від загальної кількості розглянутих;
  3. злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об»єднань громадян – 1 провадження, що складає 1,2 % від загальної кількості розглянутих;
  4. злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов»язаної з наданням публічних послуг – 2 провадження, що складає 2,5% від загальної кількості розглянутих;
  5. злочини проти довкілля – 1 провадження, що складає 1,2 % від загальної кількості розглянутих.

.

 

 

Розгляд цивільних справ

 

 

У порядку цивільного судочинства в 2019 році на розгляді в Устинівському районному  суді  перебувало (з урахуванням залишку на початок звітного періоду)  319  позовних заяв, скарг, заяв, клопотань, що на 2,2 % більше в порівнянні з минулим періодом минулого року ( 312 позовних заяв, скарг, заяв, клопотань).

При цьому, було розглянуто –245 справ позовного та окремого провадження, що на 0,8 % більше ніж у відповідний період минулого року  кількість яких становила – 243 .

Крім того станом на 1січня 2020 року залишилися нерозглянутими (без урахування справ, провадження в яких зупинено) – 62 справи (в 2018 році  –35 справ).

Порушення встановлених процесуальних строків розгляду справ не було.

За  2019 рік до суду надійшло  9 заяв про видачу судового наказу, з них: видано 9 судових наказів.

За вказаний період до суду  надійшла одна заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, результат розгляду – відмовлено в відкритті провадження.

Найбільшу питому вагу, 40 %, складають справи, що виникають із спорів, що виникають із договорів ( 104 справи) від загальної кількості справ.  26,5% складають справи, що виникають із сімейних правовідносин ( 69 справ) від загальної кількості. 18,8% ( 49 справ)  - спори, що виникають із земельних правовідносин. 5,8% (15 справ)  – спори про спадкове право. 1,2% - спори, що виникають із трудових правовідносин (3 справи). 1,9% (5) справ- спори, що виникають із житлових відносин. 1,5% (4 справи)  – спори про недоговірна зобов»язання.

 

 

 

Розгляд адміністративних справ

 

         Упродовж  звітного періоду на розгляд до Устинівського районного суду  Кіровоградської області надійшло  5 адміністративних позови, заяв, подань, клопотань, що менше  на 4 одиниць, або 44% у порівнянні з  2018 роком кількість яких становила - 9  адміністративних позовів, заяв, подань, клопотань.

         Так, у провадженні суду (з урахуванням залишку на початок звітного періоду) в   2019 році знаходилось 5  адміністративних справ (відповідний період 2018 року – 9 справ), серед них, закінчено провадження по 4-х справах, з яких: із прийняттям постанови –4.

Порушення встановлених процесуальних строків розгляду справ не було.

Серед розглянутих адміністративних справ найбільшу кількість становлять справи:

- зі спорів щодо дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів –3 справи, що складає 75 % від загальної кількості розглянутих справ;

- зі спорів щодо перебування іноземців та осіб без громадянства на території України – 1 справа, що складає 20 % від загальної кількості розглянутих справ.

На кінець звітного періоду в  залишку - 1 справа.

 

 

 

 

 

                    Розгляд справ про адміністративні правопорушення

 

Упродовж  2019 року на розгляді  в Устинівському районному суді  (з урахуванням залишку на початок звітного періоду)  перебувало 157 справ про вчинення адміністративних правопорушень, що на 12,2% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (в 2018 році – 181 справа).

         Надійшло за вказаний період до суду  156 протоколів про вчинення адміністративних  правопорушень. У зв’язку з неналежним оформленням повернуто органам, що склали протоколи про вчинення адміністративних правопорушень - 45 матеріалів.

         Кількість розглянутих справ склала 107, що на 84,5 % більше в порівнянні з минулим періодом (2018 рік - 58 справ).

Справи про адміністративні правопорушення розглянуто відносно 107 осіб, з них: накладено адміністративне стягнення відносно – 65 осіб,  закрито справи відносно 42-х осіб.

         Застосовані наступні адміністративні стягнення, основні: штрафи –62,  попередження –2,  громадські роботи –1,  додаткові адміністративні стягнення не призначались.

Порівняння застосованих адміністративних стягнень у відповідні звітні періоди

 

 

2018 рік

 

2019 рік

кількість

Питома вага в загальній кількості ,%

кількість

Питома вага в загальній кількості ,%

Усього накладено адміністративних стягнень

43

100

65

100

                   у тому числі:

 

 

 

 

штрафу

35

81,4

62

95,4

попередження

1

2,3

2

3,1

оплатне вилучення

предмета

0

_

0

-

Конфіскація предмета,

грошей

0

_

0

-

позбавлення

спеціального права

0

-

0

-

Адміністративний арешт

1

2,3

0

-

громадські роботи

6

14

1

1,5

 

Виправні роботи

0

-

0

-

 

           

 

За 2019 рік Устинівським районним судом  накладено стягнення у вигляді штрафів на суму 333тис. 676 грн., з них 75тис. 344грн. сплачено у добровільному порядку, що становить 22,6 %. Порівнюючи відповідний період минулого року слід зазначити, цей показник складав 34 %.

                              

                              

 

 

  Суддя Устинівського районного суду

  Кіровоградської області                                                       І.А.Годованець