flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Базові показники ефективності діяльності 2016 р.

18 січня 2017, 10:56

 

  2              
        Додаток № 1
(до рішення ради суддів загальних судів
від «13» лютого 2014 року№ 21)
       
       
Базові показники ефективності діяльності
    Устинівського районного суду Кіровоградської області  
                 
2016 рік
                 
Назва базового показника ефективності
діяльності суду
за перше півріччя за рік
1 Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду 23 23
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; 2 2
2 Кількість справ і матеріалів, що надійшли 495 842
3 Кількість розглянутих справ і матеріалів 470 810
4 Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період 43 47
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; 2 3
5 Кількість скасованих судових рішень 10 19
6 Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду    
в т. ч. визнаних обґрунтованими     
7 Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на
розгляді в суді, на одного суддю,
за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних
справ та справ про адміністративні правопорушення, з
розгляду цивільних справ) середня кількість справ та
матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного
суддю по цих спеціалізаціях
259,00 432,50
8 Загальна кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів)
1500 3018
9 Середня кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за
виключенням секретарів судових засідань і помічників
суду)
9 10
10 Кількість працівників апарату суду на одного суддю 12 6
11 Відсоток розглянутих справ 90,73 93,64
12 Середня кількість розглянутих справ на одного суддю 235,00 405,00
13 Відсоток скасованих судових рішень 2,13 2,35
14 Кількість судових засідань з використанням режиму
відеоконкференцзв’язку
1 4
15 Кількість викликів осіб до суду з використанням
SMS-повідомлень
112 230
16 Наявність веб-сторінки суду, виконання вимог
законодавства та рішень ради суддів загальних судів
щодо веб-сторінки суду
   
17 Результати опитування громадян-відвідувачів суду з
питань, що стосуються якості діяльності суду, з
вказівкою дати цього опитування