flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Базові показники ефективності діяльності суду за 1-ше півріччя 2016 р

25 липня 2016, 16:18

 

  1              
        Додаток № 1
(до рішення ради суддів загальних судів
від «13» лютого 2014 року№ 21)
       
       
Базові показники ефективності діяльності
    Устинівського районного суду Кіровоградської області  
                 
перше півріччя 2016 року
                 
Назва базового показника ефективності
діяльності суду
за перше півріччя за рік
1 Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду 23 23
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; 2 2
2 Кількість справ і матеріалів, що надійшли 495 495
3 Кількість розглянутих справ і матеріалів 469 469
4 Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період 44 44
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; 2 2
5 Кількість скасованих судових рішень 10 10
6 Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду    
в т. ч. визнаних обґрунтованими     
7 Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на
розгляді в суді, на одного суддю,
за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних
справ та справ про адміністративні правопорушення, з
розгляду цивільних справ) середня кількість справ та
матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного
суддю по цих спеціалізаціях
518,00 518,00
8 Загальна кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів)
1501 1501
9 Середня кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за
виключенням секретарів судових засідань і помічників
суду)
10 10
10 Кількість працівників апарату суду на одного суддю 6 6
11 Відсоток розглянутих справ 90,54 90,54
12 Середня кількість розглянутих справ на одного суддю 469,00 469,00
13 Відсоток скасованих судових рішень 2,13 2,13
14 Кількість судових засідань з використанням режиму
відеоконкференцзв’язку
1 1
15 Кількість викликів осіб до суду з використанням
SMS-повідомлень
112 112
16 Наявність веб-сторінки суду, виконання вимог
законодавства та рішень ради суддів загальних судів
щодо веб-сторінки суду
так  
17 Результати опитування громадян-відвідувачів суду з
питань, що стосуються якості діяльності суду, з
вказівкою дати цього опитування
   
                 
                 
  Додоткова  інформація : в Устинівському районному суду Кіровоградської області
      за  штатом  3 суддів, наразі працює та здійснює судочинство тільки 1 суддя