flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Звіт 1-мзс !-квартал 2021 р.

11 серпня 2021, 14:02
      Звітність      
             
Звіт місцевих загальних судів про розгляд судових справ
 
 
  перший квартал 2021 року  
      (період)      
             
             
             
             
Подають Терміни подання   Форма № 1 мзс  
          (квартальна)   
місцеві загальні суди – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України до 5 числа після звітного періоду        
          ЗАТВЕРДЖЕНО  
        Наказ Державної судової адміністрації України
територіальні управління Державної судової  до 10 числа після звітного періоду  від 09.03.2017 № 311
адміністрації Укрїни – Державній судовій      
адміністрації України  
   
         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Респондент:            
             
Найменування: Устинівський районний суд Кіровоградської області
             
Місцезнаходження: 28600,смт. Устинівка,вул. Леніна 42
   

 

Розділ 1. Загальні показники здійснення правосуддя   
Найменування показника  № рядка Перебувало в провадженні  справ і матеріалів Розглянуто справ і матеріалів Залишок нерозглянутих справ і матеріалів на кінець звітного періоду
усього  у тому числі 
надійшло у звітному періоді з них після скасування судового рішення судом апеля-ційної чи касаційної інстанції (з гр.2) усього   у т.ч. задоволено усього  в т. ч.  не розгля-нутих понад 1 рік
А В 1 2 3 4 5 6 7
кримінальне судочинство Справи кримінального провадження           1 30 6   4 х 26 7
Клопотання, скарги, заяви під час досудового розслідування (слідчі судді) 2 6 6   4 1 2  
Справи в порядку надання міжнародної правової допомоги 3              
Справи в порядку виконання судових рішень 4 6 5   4 4 2  
Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами 5              
Заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження 6              
Заяви про відвід судді (слідчого судді) 7              
Кримінальні справи, матеріали (КПК 1960 р.) 8              
Клопотання прокурора про закриття кримінального провадження в порядку статті 284 КПК 9              
Інші (не зазначені  в рядках 1-9) 10              
УСЬОГО    11 42 17 0 12 5 30 7
адміністративне судочинство Позовні заяви 12              
  Справи 13              
Заяви про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви 14              
Справи в порядку виконання судових рішень 15              
Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами 16              
Заяви про відновлення втраченого судового провадження 17              
Заяви про відвід судді  18              
Доручення судів України/іноземних судів 19              
УСЬОГО    20              
цивільне судочинство Заяви про видачу/скасування судового наказу 21 10 7   10 5    
Заяви про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви 22              
Позовні заяви 23 51 33   15 12 36  
  Справи позовного провадження 24 56 12   35 19 21 7
Заяви окремого провадження 25 3 3   1 1 2  
  Справи окремого провадження 26 3 1   2 2 1  
Заяви про перегляд заочного рішення 27              
Заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв’язку з нововиявленими або виключними обставинами 28              
Заяви про відновлення втраченого судового провадження 29              
Заяви про відвід судді  30              
Скарги на дії або бездіяльність виконавчої служби 31              
Клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) 32 3 2   3 2    
Клопотання про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню / що не підлягає примусовому виконанню 33              
Доручення судів України / іноземних судів 34              
УСЬОГО    35 113 52   53 28 60 7
адміністративні правопорушення Справи  про адміністративні правопорушення 36 28 25   12 х 16  
у тому числі щодо корупційних правопорушень 37         х    
Справи у порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення 38              
Заяви про відвід судді  39              
УСЬОГО    40 28 25 0 12 0 16 0
УСЬОГО (сума рядків 11, 20, 35, 40) 41 183 94 0 77 33 106 14
                   

 

 

Розділ 2.  Оперативність розгляду справ      
Найменування показника № рядка Кількість
кримінальне судочинство Кількість справ, в яких зупинено провадження на кінець звітного періоду 1 2
  у тому числі у зв'язку з розшуком 2 1
Кількість справ, в яких провадження на кінець звітного періоду не зупинено 3 24
з них  не призначено до підготовчого провадження понад 5 діб 4  
не розглядаються більше 10 діб з дня постановлення ухвали про призначення судового розгляду 5  
не розглянуто в строк понад 6 місяців до 1 року 6 3
понад 1 рік до 2 років 7 2
понад 2 роки 8 5
Загальна кількість нерозглянутих матеріалів кримінального провадження, за якими особи тримаються під вартою і рахуються за судами понад 6 місяців матеріалів 9 3
осіб 10 3
Причини відкладення розгляду  Нездійснення доставки до суду обвинуваченого, який тримається під вартою 11 1
Неприбуття обвинуваченого 12 4
Хвороба обвинуваченого 13  
Неприбуття прокурора 14 3
Неприбуття захисника 15  
Неприбуття свідків, потерпілих 16  
Неприбуття інших учасників кримінального провадження 17 3
Інші підстави 18 31
Заходи, вжиті судами для підвищення оперативності розгляду  Застосовано судом привід обвинуваченого   19 3
         з них кількість матеріалів, у яких не виконано привід   20 3
Застосовано судом привід свідка   21 1
         з них кількість матеріалів, у яких  не виконано привід   22 1
Накладено грошове стягнення (осіб)   23  
Змінено обвинуваченому запобіжний захід на взяття під варту     24  
Вжито інших заходів   25  
адміністративне судочинство Кількість справ, в яких зупинено провадження на кінець звітного періоду 26  
Справи, у яких відкладено розгляд та не закінчено провадження на кінець звітного періоду (усього): 27  
у зв'язку з неявкою одного з учасників процесу, що беруть участь у справі 28  
через невручення судових повісток 29  
інші підстави 30  
прокурора 31  
інших учасників процесу 32  
з них у строк  понад 6 місяців до 1 року  33  
понад 1 рік до 2 років 34  
понад 2 роки 35  
Кількість постановлених ухвал щодо застосування заходів процесуального примусу  36 0
у тому числі у вигляді попередження 37  
видалення із залу засідання 38  
тимчасового вилучення доказів для дослідження судом 39  
привід 40  
штраф 41  
цивільне  судочинство Кількість справ, в яких зупинено провадження на кінець звітного періоду 42 2
Справи, у яких відкладено розгляд та не закінчено провадження на кінець звітного періоду (усього): 43 7
у зв'язку з неявкою одного з учасників процесу, що беруть участь у справі 44  
через невручення судових повісток 45  
інші підстави 46  
прокурора 47  
інших учасників процесу 48  
з них у строк  понад 6 місяців до 1 року  49  
понад 1 рік до 2 років 50 4
понад 2 роки 51  
Кількість постановлених ухвал щодо застосування заходів процесуального примусу  52 0
у тому числі у вигляді попередження 53  
видалення із залу засідання 54  
тимчасового вилучення доказів для дослідження судом 55  
привід 56  
штраф 57  
             
Розділ 3.  Розгляд судових справ і матеріалів          
Найменування показника № рядка Кількість
кримінальне судочинство Розглянуто кримінальних проваджень, усього  1 4
у тому числі з постановленням вироку 2 2
з них із затвердженням угоди 3  
відмовлено в затвердженні угоди і повернено прокурору для продовження досудового розслідування 4  
закрито кримінальне провадження 5 2
повернуто прокурору 6  
направлено для визначення підсудності 7  
Справи, у яких судом обрано запобіжний захід тримання під вартою  8  
Звільнено з-під варти осіб  9  
Взято під варту осіб  10  
Особи, звільнені судом під заставу 11  
Сума внесеної застави, грн  12  
Сума застави, зверненої на користь держави, грн  13  
Особи до яких застосовано спеціальну конфіскацію 14  
Кількість кримінальних проваджень, у яких здійснювалося спеціальне судове провадження 15  
Постановлено ухвал про надання судових доручень 16  
Справи, судове провадження в яких здійснювалось у режимі відеоконференції  17 2
Справи, розглянуті із фіксуванням судового процесу технічними засобами 18 9
Справи, що надійшли з інших судів  та після скасування судового рішення  19  
Кримінальні провадження направлені поданням для визначення підсудності 20  
Розглянуто справ судом присяжних  21  
Кількість судових рішень щодо розгляду питань про: виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні; роз'яснення судового рішення 22  
адміністративне судочинство Розглянуто справ під час підготовчого провадження  23  
у порядку письмового провадження 24  
у спрощеному провадженні 25  
Суб'єкти звернення  фізичні особи 26  
юридичні особи 27  
у т.ч.  суб'єкти владних повноважень 28  
Розмір грошових коштів, грн. пред'явлено до стягнення (заявлено позовних вимог) 29  
присуджено до стягнення (задоволено позовних вимог) 30  
Постановлено окремих ухвал 31  
Справи, судове провадження в яких здійснювалось у режимі відеоконференції  32  
Справи, розглянуті із фіксуванням судового процесу технічними засобами 33  
Кількість судових рішень щодо розгляду питань про: виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні; роз'яснення судового рішення; ухвалення додаткового судового рішення 34  
цивільне судочинство Розглянуто справ  з ухваленням заочного рішення 35 25
у порядку спрощеного провадження 36 31
з них малозначних справ 37 31
Суб'єкти звернення  фізичні особи 38 63
юридичні особи 39 50
у т.ч.  державні органи 40  
Розмір грошових коштів, грн. пред'явлено до стягнення (заявлено позовних вимог) 41 1 671 177
присуджено до стягнення (задоволено позовних вимог) 42 311 131
Постановлено окремих ухвал 43  
Справи окремого провадження, розглянуті за участю присяжних 44  
Справи, судове провадження в яких здійснювалось у режимі відеоконференції  45  
Справи, розглянуті із фіксуванням судового процесу технічними засобами 46 5
Кількість судових рішень щодо розгляду питань про: виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні; роз'яснення судового рішення; ухвалення додаткового судового рішення 47  
Кількісний склад суддів  суду 
визначено наказом ДСА 48 3
здійснювали правосуддя у звітному періоді 49 1
                 
3.1. Загальна тривалість перебування  справ та матеріалів у суді (з графи 4 розділу 1)     
Справи і матеріали Кількість закінчених провадженням справ
 до 3 міс. включно понад 3 міс. до 1 року включно  понад 1 рік до 2-х років включно понад 2-х років до   3-х років включно понад 3 роки
Усього 56 19 0 2 0
кримінального  судочинства 9 2   1  
справи кримінального провадження (з гр.4 ряд.1 розділу 1) 1 2   1  
справи досудового розслідування (слідчі судді) (з гр.4 ряд.2 розділу 1) 4        
адміністративного судочинства          
цивільного  судочинства 35 17   1  
про адміністративні правопорушення 12        
                 
3.2. Звернення судових рішень до виконання
Видано судом на виконання документів Кількість на суму, грн.    
Усього 24 132 701    
з них виконавчих листів, наказів, судових наказів 23 132 281    
ухвал, постанов, рішень 1 420    
в дохід держави про стягнення судового збору 11 4 525    
про накладення штрафу (як засобу процесуального примусу)        
Розділ 4. Результативні показники розгляду справ    
Найменування показника № рядка Кількість
Відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік, % 1 13,21
у тому числі кримінального  судочинства, % 2 23,33
адміністративного судочинства, % 3 0,00
цивільного  судочинства, % 4 11,67
про адміністративні правопорушення, % 5 0,00
Відсоток розгляду справ, % 6 81,91
Середня кількість розглянутих справ на одного суддю 7 77
Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю 8 183
Середня тривалість розгляду справи (днів) 9 80
кримінального  судочинства 10 117
справи кримінального провадження (з гр.4 ряд.1 розділу 1) 11 312
справи досудового розслідування (слідчі судді) (з гр.4 ряд.2 розділу 1) 12 4
адміністративного судочинства 13  
цивільного  судочинства 14 87
про адміністративні правопорушення 15 13
       
       
Керівник: С.Ю. Атаманова
  (підпис) (П.І.Б.)
       
Виконавець: В.А. Подвальна
  (підпис) (П.І.Б.)
Телефон: 05 239 4 13 83
Факс: 05 239 4 14 84
Електронна пошта: inbox@us.kr.court.gov.ua
       
    2 квітня 2021 року