flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Базові показники роботи суду 2018 р

15 січня 2019, 15:37

 

   

Базові показники роботи

   

 

 

 

Устинівського районного суду Кіровоградської області

 

 

   

(назва суду)

 

 

2018 рік

 

   

 за (звітний період)

   

 

 

               

 

 

згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Показник

Дані за звітний
період

 I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства

I.1

Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду

72

I.2

Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період

862

I.3

Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період

834

I.4

Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду

100

I.5

Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду

5

I.6

Фактична кількість суддів

2

 II.Базові показники

II.1

Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік

5

5,0%

II.2

Відсоток розгляду справ

96,75%

II.3

Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю

417

II.4

Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю

467

II.5

Середня тривалість розгляду справи (днів)

34

II.6

Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень

17  

II.7

Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду

так 

II.8

Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно)

8 -«відмінно» (5)

7 -  «добре» (4)

2 –«задовільно  «3» 

II.9

Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5)

«5»- 38,9%

«4»-44,4% 

ІІІ. Загальна інформація про суд.

III.1

Кількість суддів за штатним розкладом

3

III.2

   Фактична кількість суддів 

2

III.3

   Кількість працівників апарату суду  за штатним розкладом  

15

III.4

Фактична кількість працівників апарату суду

14

III.5

  Загальна площа суду         

287,1

III.6

Кількість кабінетів суддів

3

III.7

Кількість залів судових засідань

1

III.8

Загальна кількість державних комп’ютерів в суді

13

III.9

Кількість державних комп’ютерів у робочому стані у  суддів

2

III.10

 Кількість державних комп’ютерів в робочому стані

             у працівників апарату суду

11

III.11

Кількість державних комп’ютерів у робочому стані у  суддів

2

III.12

Кількість державних комп’ютерів в робочому стані

             у працівників апарату суду -                                                                 

11

III.13

Кількість державних комп’ютерів в робочому стані

             об’єднаних в локальну мережу -                                 

12

III.14

Кількість державних комп’ютерів в робочому стані

             з доступом в Інтернет -                                                                           

13

III.15

Кількість систем звукозапису судових процесів

             в робочому стані

2

III.16

Кількість принтерів в робочому стані в суді

11

   

 

     
 

ІV. Наявність веб-сторінки суду.

1.Найменування суду  «+».

2.Компетенція та нормативно-правові засади діяльності «+».

3.Інформація про місцезнаходження суду «+».

4.Інформація про керівництво суду, з зазначенням телефонних номерів та електронних адрес «+».

5. Списки суддів «+».

6. Структура суду «+».

7.Розклад роботи суду, графіки приймання громадян «+».

8.Інформація про вакансії в апараті суду, порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у суді та порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у суді «+».

9. Зразки заяв при зверненні до суду «+».

10.Витяги із Закону України «Про судовий збір», в частині встановлення суми сплати судового збору, випадків та підстав звільнення від сплати судового збору «+».

11. Реквізити для оплати судового збору при зверненні до суду, в тому числі при подачі апеляційної та касаційної скарги.. Реквізити для оплати запитувачами інформації рахунків на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів «+».

12. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації в суді «+».

13. Перелік затверджених наказом голови суду документів, що містять службову інформацію «+».

14. Список осіб, відповідальних за забезпечення доступу до інформації, з зазначенням контактних телефонів «+».

15. Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні суду «+».

16. Список справ, призначених до розгляду «+».

17. Показники діяльності суду за півріччя та за рік «+».

V. Проведення опитування відвідувачів суду шляхом заповнення анкети.   

      Результати анкетування.

      В 2018 році в приміщенні Устинівського районного суду Кіровоградської області  проведено анкетне опитування відвідувачів суду та учасників судових процесів.

      Опрацювавши матеріали анкет, встановлено, що в ньому взяли участь 17 осіб. При цьому, 7 чоловіків та 10 жінок  долучилися до оцінки  якості роботи суду.

      У цілому діяльність Устинівського районного суду Кіровоградської області  зазначеними особами оцінена позитивно: судом отримано 7 «відмінно»,   8 «добре» та 2 «задовільно».

     15 респондентів (80%) на «добре» і «відмінно» оцінили ввічливість, тактовність та швидкість прийняття матеріалів працівниками канцелярії  суду.

     Етичною поведінкою суддів та працівників апарату суду задоволені 15 осіб.

     Узагальнені дані заповнених анкет свідчать, що більшість респондентів (12 осіб або 66,7%) висловлюють довіру Устинівському  районному суду Кіровоградської області та 50% або 9  респондентів довіряють загальним судам України.